Sommitelma

Totuudessa ei ole viime aikoina arvuuteltu. Muinoin soitettiin outoja ambiensseja, mutta kuva-arvoituksia ei liene koskaan ollut.

Kuvat ovat kahdesta vuonna 1975 ilmestyneestä filmistä. Onkohan jompi kumpi ottanut vaikutteita, vai oliko tämä yleisempikin muoti tuolloin?

Lisäys 27.6.: Vai olisikohan sittenkin yhteinen alkuperä yhdeksää vuotta aikaisemmassa jumalansanassa?

Agnethan hampaat

Eksaktin estetiikan laboratoriossa paiskitaan lujasti töitä kulttuurihistoriallisesti merkittävien tutkimusongelmien parissa. Muuan laboratoriota viime aikoina työllistänyt tärkeä musiikkitieteellinen ongelma koskee Agnetha Fältskogin hampaita.

Kuvassa Agnetha, 22, laulaa kappaletta People Need Love vuonna 1972. Etuhampaita erottaa selvä väli. Hammasväli näkyy useissa nuorta Agnethaa esittävissä kuvissa. Laboratorio on käynyt läpi 1970-luvun kuvamateriaalia ja havainnut, että hammasväli erottuu vaihtelevasti, kunnes se vuoteen 1978 mennessä näyttää tyystin kadonneen. Tässä haastattelukuva elo-syyskuulta 1976:

Agnetha haastattelussa
Agnetha haastattelussa

Hammasrivi tosin näyttää yhtenäiseltä jo Ring Ringin kansikuvassa, joka on otettu 1972. Kuvakulma on kuitenkin toinen (vasemman posken puolelta), ja väli ei ehkä näy siitä suunnasta – tai sitten kuvaa on retusoitu. (Ring Ring ilmestyi 26.3.1973, mutta sen kansikuva on samasta sessiosta kuin marraskuussa 1972 julkaistun singlen He Is Your Brother kansi.)

Tehtiinkö Agnethan oikealle etuhampaalle jotakin vuosina 1976–1978? Oikaistiinko sitä lähemmäs keskilinjaa tai levennettiinkö jollakin tavalla? Minkälaisia operaatioita hampaille kyettiin tuohon aikaan tekemään, voitiinko hammasta laajentaa vaikkapa vähitellen? Vähittäinen laajennus tai oikaisu selittäisi sen, että tarkkaa muutoksen ajankohtaa ei pysty kuvien perusteella sanomaan. Vältettiinkö tarkoituksellisesti oikealta puolelta otettujen kuvien julkaisemista? Oheiset kuvat ovat videokaappauksia, ja videokuvaahan ei 1970-luvulla osattu pahemmin retusoida.

Laboratorio konsultoi seuraavassa vaiheessa hammasasiantuntijoita. Lisäksi olisi tutkittava äänilevyjä kuuntelemalla, muuttuiko Agnethan ääntämys mainittuna aikana. Etenkin suun etuosassa äännettävät konsonantit (s, t, f jne.) paljastavat hampaiston muutokset.